IMCG

Alla är kära i början

2020-08-14

Precis som när man är nykär och bara ser sin partner som en felfri, gudomlig varelse, så har man i samverkansprojekt en tendens att tro att de organisationer man jobbar tillsammans med alltid kommer vara samarbetsvilliga och ha en högsta önskan att vara till lags. I verkligheten svävar man inte alltid på moln, men det går att bädda för en gemensam lyckad framtid.

IMCGs Ulrika Wahlström jobbar som innovationsprojektledare och hanterar områden såsom IPR (Intellectual Property Rights), exploitation och innovation management i flera stora europeiska innovationsprojekt. Här handlar det en hel del om att se till att alla partners får klart för sig vem som äger rätten att sälja den produkt eller tjänst som utvecklas i projektet. Då och då blir IMCG kontaktade av företag som ska börja jobba i den här typen av projekt och som har funderingar kring just äganderätten.

Undvik äganderättskonflikt – skriv avtal
Jobbar du i ett innovativt samverkansprojekt? Upprätta avtal för att tydliggöra vem som har rätt att kommersialisera resultatet.

I dagarna blev Ulrika kontaktad av ett företag som precis ska inleda ett samverkansprojekt med ett antal organisationer. Alla parter är taggade för att jobba tillsammans och vänligt inställda till varandra. Nu ska här utvecklas!  En dröm helt enkelt! Men nu undrade företaget som kontaktade IMCG om det ändå fanns något att tänka på inför att projektet ska starta. En mycket bra fråga! Svaret är JA! Det finns en hel del att tänka på, här är ett exempel.

Ulrika brukar jämföra projektsamarbeten med kärleken och äktenskapet. Allt börjar med att man är jättekär. Det finns inte en tanke på att framtiden skulle kunna vara något annat än ett rosenrött skimmer av glädje och en vi-känsla.  Men det kommer en tid då man inte är nykär längre. Man ser på varandra med nya ögon och det kan bli lite gnälligt. Det kan till och med uppstå tvister och sluta med att man går isär helt oense om vem som ska äga allt det som man har skaffat till det gemensamma hushållet. Och om vi tar kopplingen till samverkansprojekt; I början av ett projekt vill man gärna samarbeta för att komma fram till bättre lösningar och produkter. Alla är positivt inställda och lätta att ha att göra med. När man börjar se resultat så vill också den egna organisationen få ut något av det. Intern ställs det krav på avkastning. Alla vill äga kakan. Utan avtal är det mycket svårt att avgöra vem som äger kakan där flera parter har bidragit med ingredienser. Det är då det börjar knaka i samarbetsfogarna och det kommer bli komplicerat att kommersialisera ett resultat med oklar ägare.

– Om man vill vara säker på att kunna kommersialisera en framtida produkt eller tjänst så bör man upprätta avtal. Oavsett hur snälla och trevliga alla i projektet är, säger Ulrika Wahlström, innovationsprojektledare, IMCG.

Ett projekt där äganderättsfrågor är högaktuella är United-Grid. Där arbetar Ulrika just nu med att coacha samtliga partners i att jobba med Intellectual asset management och se över äganderätten till det som gemensamt utvecklas i projektet. Detta för att kunna öka sannolikheten för att på sikt kunna kommersialisera projektresultat.