Finansering

Skydda staden mot översvämning med IoT

2020-03-12

Den senaste tidens oväder med medföljande översvämningar innebär enorma kostnader för samhället med skador på fastigheter och utslagen infrastruktur. Dessa skyfall väntas bli allt vanligare. – Det är hög tid för kommuner och myndigheter att satsa på smart vattenmätningsteknik, säger Frida Barrett på IMCG som arbetar med att koppla ihop vattenexperterna med IoT- (internet of things) experterna för att ge oss nya digitala tjänster.

Någon mer än jag som är trött på det eviga regnandet? Själv har jag förmånen att bo uppe på en kulle och har aldrig haft problem med översvämningar (hittills), men tänker med fasa på hur många andra har det då jag ser alla vattenfyllda diken och vattendrag som håller på att svämma över. Och värre spås det bli. Enligt EU:s översvämningsdirektiv kommer vattennivåerna bara öka och ovädren bli vanligare. Planeringen för detta måste bli bättre. Göteborgs stads Kretslopp och vatten menar till och med i en omdiskuterad film att hela Linnégatan i Göteborg kan hamna under vatten. De prognoser som tidigare gällde måste uppdateras.

Internet för vatten
Jag som ständigt fantiserar om nya smarta uppfinningar tänker också att en app som kan använda sig av data från vattenflöden av olika slag, skulle kunna nyttja dessa så att gemene man kan få koll på risk för översvämning i sommarhus, källare, garage etc. Redan idag finns mängder av svenska företag som utvecklar nya digitala tjänster med mätsensorer som kan sända data i realtid.

Kommuner och teknikföretag
IMCG hjälper kommuner med finansieringslösningar och affärsmodeller och skapar samarbeten mellan kommuner och teknikföretag, bland annat deltar vi i samarbeten mellan både Göteborg och Uppsala och teknikföretag som utvecklar smarta sensorer kopplade till kommunernas vattendrag. Data från sensorer ger affärsmöjligheter som kan generera nya inkomster för kommuner och samhället i stort.

5 tips:
Här är mina tips om vad smarta vattensensorer kan bidra med:

  • Vid byggen och vägarbeten kontrollerar sensorer att vattnet som rinner från arbetsplatsen inte är förorenat.
  • Vattennivåer vid vattentäkter, dagvattendammar etc. övervakas
  • Vattenkvalitén övervakas
  • Fysisk planering förenklas och effektiviseras då man kan få bättre koll på vattenflöden.
  • Prognoser över framtida vattenflöden blir mer exakta med mer data att utgå ifrån.

Dessutom, någonstans vid horisonten, drar badsäsongen igång igen. Med smarta vattensensorer skulle du kunna få vattentemperaturen i realtid och få en hint om vilken sjö som verkar renast.

Vill du veta mer om hur data från sensorer kan generera vinst för kommuner eller samhället i stort? Kontakta Frida Barrett.