Finansering

Maxa utväxlingen av ditt engagemang i EU-projekt

2020-05-15

Är din organisation med i ett EU-projekt? Eller kanske flera? Härligt! Då lär ni er massor och använder projektresultaten för att utveckla er verksamhet. Eller?

Att få projektfinansiering för att utveckla och testa nya tekniker inom t ex energi, mobilitet och öppna data innebär fantastiska möjligheter. Företag, organisationer, bolag, städer, universitet och forskningsinstitut som är med i projektet kommer jobba tätt samman, ofta under ett par års tid, för att gemensamt utveckla något som det finns ett uttryckt behov av. Kanske är det just din organisation som har uttryckt det behovet. Hur gör du då för att se till att ni gör något med resultatet och tar det till vidare till individer som kanske inte är med i projektet, men som är de som fattar beslut om i vilken riktning ert bolag ska gå?

Ni är med i ett innovationsprojekt för att komma närmare lösningen på ett reellt problem. Kanske behöver du stöd i den viktiga uppgiften att se till att din organisation drar nytta av projektresultaten?

Kompetensutveckla dig för att få mer ut av projektet

Vi på IMCG erbjuder kompetensutveckling för dig som vill få ut mer av ditt deltagande inom EU-projekt. Öka nyttan av er insats! Först och främst träffar vi dig gärna för att gå igenom med dig och berörda kollegor hur ni kan se till att få en naturlig kunskapsöverföring av projektresultaten inom er organisation. Vi har också en hel rad exempel på vad vi kan fördjupa oss i för att du som är delaktig i ett projekt, faktiskt förstår vad du förväntas göra och hur du på ett effektivt sätt kan arbeta tillsammans med andra från många olika typer av organisationer från hela Europa. Här är några exempel på fördjupningsområden:

  • Är du ny i EU-projektvärlden går vi igenom EU-lingo – du kommer få en helt ny vokabulär och förstå när andra slänger sig med ord och förkortningar såsom WP, PM och project review.
  • Är du arbetspaketledare så hjälper vi dig styra upp ditt arbetspaket – vi resonerar kring antal manmånader som ska fördelas ut på olika uppgifter och sätter rutiner för hur du kan leda paketet och bäst nyttja de resurser som finns avsatta för det.
  • Är du med i flera arbetspaket och känner att du inte riktigt bestämmer över din tid – vi hjälper dig att identifiera hur du kan visa på var du vill och kan leverera. Ta kontroll över ditt och din organisations deltagande.

Låter det som en smart idé att maxa nyttan av ert deltagande i EU-projekt? Att se till att det inte bara blir en skrivbordsprodukt? Härligt! Ulrika Wahlström diskuterar gärna vidare över en cyberkaffe. Kontaktuppgifter till henne och kollegor hittar du här.