IMCG

IMCG byter namn – från innovation till impact

2020-11-30

Vi byter namn till IMCG International AB – Impact Management Consulting Group

Vi vill bli tydligare med att vi erbjuder stöd till att nå den effekt som våra kunder siktar på med sina affärsutvecklingsprojekt.  IMCG har ett starkt team som tillsammans erbjuder projektutveckling och stöd i ansökningar om offentliga projektstöd samt tjänster som stärker genomförande och användning av resultat från affärsutvecklingsprojekt.  Impact har också blivit mer intressant på marknaden och har börjat ta över efter drygt 10 år med satsningar på innovation. Med fokus på Impact påskyndas förändringsarbete och utvecklingen på marknaden.

Vår nya snygga webb är på plats sedan några veckor och i samband med det byter vi också fullt ut till att använda imcginternational.com, på webben och i mailen. Vi har även bytt vårt formella namn till IMCG International AB. Samma org. Nr som tidigare och samma PIC nr.

Läs mer på webben om våra pågående uppdrag. Läs också om den inblick uppdragen ger oss och vilka utsikter vi ser för affärsutveckling och omställning till hållbara marknader i EU.