Affärsutveckling

Förändringsprocesser, nya affärsmodeller och värdekedjor

2021-02-12

Du kanske har sett att IMCG både är med i och leder EU-projekt? Vad du kanske inte vet är att det vi gör och levererar där faktiskt kan vara av intresse för dig.

–       Tillsammans med stjärnkompetens från hela Europa, är vi med och utvecklar och arbetar med verktyg och metoder som bidrar till lönsammare och mer hållbara affärer, säger Ulrika Wahlström, Innovationsprojektledare, IMCG.

I EU-projekten får IMCG möjlighet att testa nya metoder och vidareutveckla våra egna metoder och tekniker för att utveckla affären för företag som har hållbara lösningar som bidrar till bland annat energiomställningen, smart mobilitet samt IoT-tjänster och öppna data. Vi lär känna och arbetar nära aktörer i hela Europa. Självklart vill vi att just du ska få ta  del av våra global utsikter och insikter.

Dokumentera den nya affärsmodellen

Just nu jobbar vi till exempel tillsammans med aktörer i Nice, Utrecht och Göteborg för att titta på hur vi bäst kan dokumentera resultatet av de hållbara produkter, tjänster och lösningar som har demonstrerats på dessa städers testarenor.  Effektiv dokumentation av affärsmodellen underlättar möjlighet till uppskalning samt ger en bra överblick för investerare som intresserar sig för lösningen, tjänsten eller produkten. Vi jobbar med att få ut bra lösningar på marknaden.

Hitta till kunden genom att fokusera på problemet

Genom projekten har vi på IMCG blivit än bättre på att jobba med tekniktunga företag och med att hjälpa dem att gå från ett tekniskt språk riktat mot just tekniker och ingenjörer, till att få dem att uttrycka sig på ett sätt som tilltalar investerare och marknaden.

”Vi coachar företag i att fokusera på problemet de löser och på dem de löser problemet för. Nyckeln till framgång är att kunna beskriva nyttan utifrån den potentiella kundens perspektiv”, säger Ulrika Wahlström, IMCG

Identifiera den nya affärsvärdekedjan

Innovativa EU-projekt har alltså som syfte att vara just innovativa. Och nya innovationer medför ofta att helt nya konstellationer måste samverka för att leverera en ny tjänst, produkt eller teknik. Här har IMCG tagit fram ett workshop-koncept där vi tittar på olika aktörers roll i den nya värdekedjan. Denna typ av workshop brukar ge många nya insikter. Vi har bland annat tittat på case såsom aktörsvärdekedjan för 2nd life batteries och energilagring, samt för hållbara stadstransporter.

Få stöd med omvärldsbevakningen

IMCG jobbar med städer, energibolag, fastighetsbolag, akademi, industri och innovativa små- och medelstora företag över hela Europa. I och med att vi jobbar med så många olika typer av lösningar för smarta och hållbara samhällen (energi, mobilitet, öppna data mm) får vi också fördjupad kunskap om vilken typ av teknik som kommer ut eller som är på väg ut på marknaden. Vi håller ofta kunskapsöverföringsmöten om precis detta för våra kunder. Det är ett uppskattat möte som ger en inblick i vår omvärldsbevakning.

Välkommen in i gemenskapen!

Kanske är det dig vi samverkar med härnäst? Roligt! Är du intresserad av att stärka upp ditt företags arbete kring nya affärsmodeller, nya affärsvärdekedjor, innovation management eller kanske möjligheter till EU-finansiering av innovativt projekt? Eller vill du få hjälp att scanna marknaden på vad som redan gjorts inom ett visst område? Då tar vi gärna en online-fika med dig! Det är ju egentligen bara några knappklick bort!