Affärsutveckling

Koll på hållbarhetssatsningar genom IRIS-metoden

2021-09-20

Varberg Energi anlitade IMCG för att få en överblick över alla satsningar de gör och har gjort för att bidra till ett smartare och mer hållbart samhälle. IMCG använder IRIS Smart City-metoden för att kategorisera innovationssatsningar som har positiv påverkan på en smart och hållbar stad.

Varberg Energi, liksom många andra företag, organisationer – och energibolag – är duktiga på att göra en rad satsningar inom spännande områden som bidrar till ett smartare och mer hållbart samhälle. Men handen på hjärtat, har alla på bolaget koll på satsningarna och optimerar ni kommunikationsinsatserna om dem, så att fler förstår nyttan av allt bra ni gör? Ett som är säkert är att Varberg Energi har det nu.

Och har då Varberg Energi kunnat ha nytta av kategorisering av sina satsningar? Jodå! Materialet, som levererades i form av en powerpointpresentation, som arbetades fram i nära samarbete med Varberg Energis egen AD, kunde i princip användas omgående. Materialet används i interna likväl som externa sammanhang. Nyligen höll Varberg Energi ett webbinarium i Näringslivsutveckling Region Hallands regi och då användes materialet IMCG tagit fram för att lyfta de områden Varberg Energi satsar på och hur de bidrar till den hållbara staden. Vidare kommer materialet få mer och mer utrymme på Varberg Energis hemsida då texterna IMCG har producerat på ett enkelt sätt förklarar nyttan av allt det energibolaget gör. Texterna utgör också underlag för bolagets hållbarhetsredovisning. Det här är något som gör både medarbetare och kunder stolta!

IRIS Smart City-metoden

IRIS Smart City-metoden innebär att vi på IMCG jobbar tillsammans med dig som kund för att kategorisera era olika hållbarhetssatsningar inom områden såsom Energieffektivisering, Förnybar energi, Mobilitet, IoT och Smart data samt Samhällsengagemang. Du får en tydlig bild av var ni är starka och var ni kanske vill bli starkare. Vill du veta mer om IRIS Smart City-metoden? Hör av dig så berättar vi om den och hur den kan effektivisera och tydliggöra just ert arbete och era satsningar!