Stöd i EU-projekt

Vi hjälper dig med allt från amendments, exploitation, IPR, communication, dissemination och innovation management.

Ett större EU-projekt kräver sin organisation. Arbetet behöver struktureras och projektet drivas framåt för att nå uppsatta mål. Flera länder ska vara delaktiga, samspelta och ha rätt resultatfokus.

Vi hjälper dig med allt från IPR, amendments, exploitation, communication, dissemination och innovation management.

Projektstöd

Är du projektledare eller projekt coordinator för ett stort EU projekt så kan det vara bra att få in någon som kan stötta dig. IMCG stöttar dig med allt från amendmends, facilitera möten till att få projektpartners att i ett tidigt stadie jobba med att kommunicera de resultat man förväntar sig ska komma ut ut projektet – och dessutom framtidssäkra affärsmodellen. Marknadsnyttan och impact ska vara i fokus tidigt.

Review

Har du en tidigare ansökan som inte gått igenom? Vi kan hjälpa dig förbättra den så att den når upp till den höjd som krävs för att göra en konkurrenskraftig ansökan.

Håller du på att skriva en ansökan där du behöver rådgivning och att en expert tittar på den så att den uppfyller de kriterier som är satta? Vi tittar bland annat på hur konsortiet är uppbyggt, hur man lagt upp material i EU-portalen där vi går igenom huvudsektioner (excellence, impact och implementation) vilket inkluderar arbetspaketstruktur, måldefinition, granskning av eventuell demonstrator (demo sites) och budgetbalans.

Innovation management

Ett företags framgång hänger på att man ligger i linje med eller steget före marknadens och samhällets förändringstakt. Nyckelfaktorn till att förbli i framkant är innovation. Hur ser du till att dina medarbetares kompetens och idéer omvandlas till nya affärsmöjligheter? Hur bygger du upp och säkerställer organisationens förmåga till utveckling?

Vi hjälper dig att se det innovativa i din verksamhet, bygger upp och säkerställer organisationens förmåga till utveckling. Vi demonstrerar med konkreta verktyg och metoder hur du bygger upp innovationskraft i tre steg:

  • strukturerade idékampanjer,
  • konceptutveckling
  • och innovationsprojektledning.
Communication & dissemination

Strategisk kommunikation och en plan framåt är viktigt i ett EU projekt. Resultaten i ett projekt kan vara hur fantastiska som helst – men om ingen vet om resultaten så blir det ingen impact. I ett finansierat projekt ingår alltid kommunikationsaktiviteter och det är viktigt att synliggöra projektresultaten.

IMCG hjälper dig – både på en strategisk och operativ nivå. Vi tar fram en  kommunikationsstrategi som innefattar; målgruppsanalys, roller och rutiner, tonalitet, definiera målgrupper, sociala medier och kommunikationskanaler, webb och aktivitetsplan.

IPR – Intellectual property

IMCG arbetar strategiskt med IPR-management i flera EU-projekt och uppmuntrar partners att inte enbart förlita sig på ett konsortialavtal, utan att också skriva under rättsliga dokument som reglerar detaljer och därmed minimerar risken för legala dispyter och maximerar möjligheten för att innovationen ska kunna nå ut till marknaden.

Samverkansprojekt handlar om att parterns ska skapa något som inte fanns innan. Det intressanta är – vem äger det nya och vem äger vad?

Exploitation

IMCG har metoder och verktyg att arbeta med hur projektresultat beskriva hur de ska rullas ut mot marknaden. Vi jobbar bland annat med:

  • Business model canvas
  • Value chain design
  • Key exploitable result
Extern utvärdering

IMCG arbetar dagligen tillsammans med forskningsaktörer. Ibland utses vi till extern utvärderare. Enligt Tillväxtverkets normer bidrar vi till att projekt når uppsatta mål.

Ofta är fokus på effektlogik, finansiering och resultat inkluderad i rapporteringen. Kontinuerligt lärande och processer för kunskapsöverföring är också viktiga faktorer. Vi utför såväl enkätundersökningar som djupintervjuer och gör invärldsanalys i projekt och målgruppsanalys. Vi säkerställer måluppfyllelse och möjligheter – så att resultat tillgodogörs efter projektets slut.

Amendments

Från det att en ansökan har skickats in och fått godkänt och man sedan börjar arbeta I projektet händer det saker i omvärlden – vilket kan resultera i att man kan behöva justera ansökan. Då måste man skriva amendments (tillägg) för att få  project office godkännande. Det kräver en hel del dokumentation och kommunikation med EU. Vi stöttar upp med sådana förhandlingar.

Kontakta Ulrika Wahlström, sälj- och markandschef om du vill veta mer

Telefon: 0766 – 36 53 06