Kommunikation

Fyra tips till dig som ska pitcha en idé för investerare

2017-09-22

I en pitch har du ofta bara några minuter på dig att göra en potentiell investerare intresserad av din innovation. Framför dig har du personer som inte delar ditt intresse för tekniska detaljer och som heller inte har din kunskapsnivå på det området.
– För att en innovation ska nå ut på marknaden behöver befintlig teknisk information förädlas till kommunikation som marknaden och potentiella finansiärer förstår och går i gång på, säger Ulrika Wahlström, strategisk kommunikatör på IMCG och innovationsprojektledare i EU-projektet InspireWater.

IMCG är partner i många internationella projekt där små och medelstora företag (SME) utvecklar innovationer som har stor marknadspotential. SME-företagen har djup teknisk kunskap och lång erfarenhet av att prata i tekniska termer. Därför känns det naturligt att fortsätta på inslagen bana och prata så även med potentiella investerare. Kanske har du själv använt teknisk information när du har pitchat och efteråt känt att informationen gick ut, men inte in?
– I en pitch har du som företag oftast bara någon minut på dig att fånga investerarens uppmärksamhet. Den potentiella investeraren delar inte ditt intresse för tekniska detaljer och har inte heller din kunskap på området. Fokusera hellre på intäkt och vinst, säger Ulrika Wahlström, IMCG.

Investerarna är främst intresserade av information som kan uttryckas i intäkter och vinst.

Fyra tips för ökad chans att vinna en pitch

Här delar Ulrika Wahlström med sig av fyra enkla tips, som kommer öka dina chanser att vinna pitchen för investerarna.

1. Ödsla inte tid på tekniska detaljer

Börja med det som är viktigast. Du har så mycket att säga, men så lite tid. Din idé är kanske en teknisk lösning. Fundera på om investerarna verkligen är tillräckligt tekniskt kunniga för att förstå en teknisk genomgång av din idé. Utgå från att investerarna inte delar ditt intresse för detaljer kring din idé. Du kommer alltså inte kunna använda din gamla powerpointpresentation, om du ens ska ha någon sådan.

2.  Understryk hur din idé kan generera intäkter och vinst

Investerare är otåliga åhörare och du har kort tid på dig att beskriva din affärsmodell. Beskriv marknaden och hur du ska nå den. Investerarna är främst intresserade av information som kan uttryckas i intäkter och vinst. Berätta om vad som är unikt med din idé och vilka fördelar den har gentemot konkurrenterna. Att kunna erbjuda marknadens bästa produkt räcker inte, om inte det finns en marknad som är villig att köpa.

3. Var förberedd på att investeraren genomskådar idéns svagheter

Du är på plats för att berätta om hur bra din idé är, men du kan räkna med att du kommer få frågor kring vad som är dåligt med den. Därför är det viktigt att du är medveten om idéns svagheter och även kan visa på hur eventuella tidigare misslyckanden har lett till att du fått erfarenhet nog att utveckla en än mer genomtänkt affärsplan.

4. Slutligen, upprepa dina tre viktigaste säljargument

I slutet av de få minuter du har till förfogande ska du ta tillfället i akt och upprepa det viktigaste kring din idé. Återigen är det inte det som är viktigast för dig, utan för investeraren, som ska lyftas. Dessa argument kommer kretsa kring vinst och intäkter. Investeraren är inte där för din skull, utan för att tjäna pengar.

 

När du behöver ta in extern kommunikationsexpertis
Saknar ditt företag intern kunskap om hur ni kan kan förändra er presentation av er innovation, så att du når målgruppen finansiärer och investerare, kan det vara läge att ta in extern kommunikationsexpertis. Två av IMCGs fokusområden, innovation management och strategisk kommunikation, är starkt sammanflätade då en innovation inte når sitt fulla potential om den inte kommer ut på marknaden.

Kontakta IMCG