Kommunikation

Första delen: EU-lingo – ett språk som målgruppen inte förstår

2019-04-15

För oss som jobbar i EU-projekt känns det efter ett tag helt naturligt att prata i termer som milestones, work packages och deliverables (milstolpar, arbetspaket och rapporter). För de som faktiskt ska få nytta av projektresultaten – marknaden – är detta rena grekiskan.

– Jag är work package leader i projekten IRIS och United-Grid. Jag är dessutom ansvarig för vissa specfika tasks, milestones och deliverables, säger Ulrika Wahlström, innovationsprojektledare, IMCG och skrattar väl medveten om att detta inte är begripligt för gemene man.

Det är inte dumt att ha ett starkt förflutet inom strategisk kommunikation när man är innovationsprojektledare och jobbar i EU-projekt. Då inser man nämligen att de flesta inte förstår något alls av ovanstående. Nedan kommer första delen av information som reder ut begreppen.

Få koll på hur projektansökan, utlysning, konsortium, projektkoordinator, arbetspaket, arbetspaketledare, uppgifter, uppgiftsledare, personmånader mm hänger ihop!

Några av nyckelorden i EU-projekt

Ett typiskt EU-projekt är samlat i ett konsortium och detta består av olika partners. Dessa partners är ofta städer, myndigheter, universitet, institut, SME:er (små och medelstora företag) och industri från flera olika länder. De har gått samman och skrivit en projektansökan (project proposal) som svarar på en utlysning (call) utfärdad av EU-kommissionen. Projektet är styrt av en projektkoordinator som är den som ser till att projektresultat, levererade av arbetspaketledare, rapporteras in till EU-kommissionen i den takt som har lovats i projektansökan.

Projektet är uppbyggt i olika moduler – arbetspaket (AP, work package, WP). Här är partners tilldelade roller i de arbetspaket de har mest kompetens. Arbetspaketen leds av arbetspaketsledare (work package leaders, WP-ledare). De ansvarar för att arbetspaketens insatser följer de deadlines som står angivet. Varje arbetspaket i sig består sedan av olika uppgifter (tasks) och dessa har en uppgiftsledare (task leader) som ansvarar för att saker blir gjorda inom varje uppgift. Ofta pratar man också om att det finns underuppgifter (sub-tasks) inom varje uppgift. WP-ledaren kan också vara task leader till ett antal uppgifter. Varje arbetspaket och uppgift har en angiven tid under vilken de ska vara verksamma. Varje partners insats räknas i antal personmånader (person months, PM).

– Som arbetspaketledare ansvarar jag för att vi levererar i tid, jag ser till att alla partners som är involverade i vårt arbetspaket ständigt strävar efter nyttogörande för marknaden. Jag är även uppgiftsledare för en hel del uppgifter och inte sällan författare av de rapporter som ska till EU-kommissionen, säger Ulrika Wahlström.

 

IMCG bygger upp konsortier, skriver vinnande EU-ansökningar och leder ofta arbetspaket inom områden som ExploitationBusiness models, IPR och Strategisk kommunikation.