Bilden visar kullar med vindkraftverk samt FlexiGrids tagline
Energi

IMCG samlar sitt EU-projekt FlexiGrid för konsortiummöte

2021-05-04

FlexiGrid, Horizon 2020-projektet som koordineras av IMCG samlas för årligt konsortiummöte. IMCGs projektledare Douglas Almquist leder 100 miljoners-projektet som tar fram smart flexibilitet för framtidens fossilfria elnät.

Hej Douglas, vilken betydelse har IMCG för FlexiGrid?

– IMCG har rollen som koordinator för hela projektet. Det innebär att vi har huvudansvaret för att hålla ihop detta projekt, med 16 partners från 7 olika länder och en budget på runt 100 miljoner. I det ingår såväl den interna relationen med alla partners och de olika delarna av projektet, som relationen med EU-kommissionen. Vi har också huvudansvaret för projektets kommunikation och att leda  arbetet med att förfina affärsmodeller och frågor kring kommersialisering av projektresultaten.

Europa har ett stort behov av fungerande elnät genom hela elektrifieringen och övergången till hållbar energi. Vad kommer ur FlexiGrid som bidrar till detta?

– Europa kommer få utvecklade idéer och lösningar. Vi kommer också kunna dela med oss av konkreta erfarenheter från att ha testat dessa lösningar i våra demo-anläggningar runtom i Europa. Vi arbetar också intensivt med att sprida våra erfarenheter på olika sätt, vilket är ett krav från EU-kommissionens sida.

Hur utvecklas IMCG genom att leda projektet?

– IMCG stärker sin position som en kunskapsnod vad gäller stora, komplexa EU-projekt. Vi täcker hela värdekedjan av dessa projekt. Från att bygga upp dem, formulera dem, kommunicera kring dem, kommersialisera lösningar och framgångsrikt driva dem. Att kunna hela denna kedja, gör att vi blir än starkare på de olika delarna i kedjan och förstärker vår position som en av de ledande firmorna inom denna typ av utvecklingsfrågor.

FlexiGrid är IMCGs största satsning någonsin på att stärka sin position inom EU-expertis.
Ulrika Wahlström är IMCGs marknads- och säljchef med stor erfarenhet av att skriva EU-ansökningar och leda komplexa arbetspaket (innovation management, exploitation, strategic communication, replication & scaling) samt fungerar som mentor och coach till koordinatorer inom EU-projekt, – bland annat i FlexiGrid.
Hej Ulrika, hur stärker FlexiGrid, rent konkret, IMCGs utbildningar inom koordinering, innovation och kommunikation?

– Genom åren har IMCG skrivit en lång rad vinnande EU-ansökningar och i några av dem har vi förmånen att få jobba i ledande positioner, som koordinatorer och arbetspaketledare samt som experter inom områden som innovationsledning, exploitation, strategisk kommunikation, replikering och uppskalning. Det gör att vi har gedigen kunskap inom ett och samma tak och vi kan erbjuda skräddarsydda utbildningar till organisationer som precis ska börja jobba i EU-projekt, eller som har viss vana och som vill maxa nyttan med att vara med.

Vill du veta mer om Flexigrid?

Kontakta Ulrika Wahlström Telefon: 0766 – 36 53 06

    Related content