Kommunikation

Andra delen: EU-lingo – ett språk som målgruppen inte förstår

2019-05-03

Har du precis kommit in i EU-projektvärlden har du säkert redan upptäckt att folk slänger sig med ord som du kanske inte har hört tidigare. Och det är viktigt att förstå uttrycken och förkortningarna som används. Att dyka upp på ett konsortiummöte och inte förstå vad WP betyder är ingen god idé.
– Ta till exempel ”DoA”, som det ofta står i projektansökningar och utlysningar. Googlar du den förkortningen får du med största sannolikhet upp träffen ”Dead on Arrival”, men i EU-sammanhang är det ”Description of Action”, så det kan vara bra att ha koll på EU-lingon, säger Ulrika Wahlström, innovationsprojektledare, IMCG.

Förutom all den vokabulär som förekommer i EU-projekt generellt, tillkommer specifika termer och förkortningar som används inom det område inom vilket projektet är verksamt.

Möten att ha koll på i EU-projekt

En till två gånger per år träffas alla projektpartners under ett konsortiummöte (consortia meeting), som hålls hos en av huvudpartnern i projektet. Beroende på projektets storlek pågår mötet ofta i 1-3 långa dagar. Då presenterar  arbetspaketledarna (work package leaders, WP-leaders, AP-ledare) och uppgiftsledarna (task leaders) vilka framsteg som har gjorts sedan sist i de olika arbetspaketen (work packages, WPs). Det är också ett tillfälle för interaktion mellan partners som jobbar i de olika arbetspaketen och en möjlighet för värden att visa upp de demosajter som oftast ingår i ett innovativt EU-projekt.

– Det här halvåret har de WP jag leder flera milestones och deliverables att leverera. Det blir många webbmöten med projektpartners i andra länder, men med jämna mellanrum ses vi. Snart är det konsortiummöte i Vaasa, Finland med projektet IRIS och strax därefter är det project review meeting med projektet United-Grid i Bryssel, säger Ulrika Wahlström.

Granskning av projektet (project review) är något som vanligtvis sker vart 12:e eller 18:e månad i ett projekt. Oftast reser då arbetspaketledarna tillsammans med projektkoordinatorn till Bryssel, där projektet presenters för 1-3 granskare (review board) från EU-kommissionen. Det är viktigt att kunna visa att förväntat resultat uppnås inom den tidsram som har satts i projektansökan och att resultaten uppfyller de krav som har specificerats i utlysningen. Granskarna brukar vanligen ställa några frågor till varje AP-ledare efter deras respektive presentationer och i slutet av dagen, efter att granskarna har sammanträtt, ger de ett preliminärt utlåtande om hur de uppskattar projektets framfart. Att få godkänt på denna granskning är ett måste för att få fortsatt finansiering. Utlåtandet från granskarna kan innebära att ett visst antal åtgärder måste vidtas för att komma i fas med deras förväntningar.

IMCG tipsar!

Använd gärna det material du har förberett för konsortium- och project review-möten och översätt det till ett språk som projektets målgrupp förstår. Att presentera arbetspaket, uppgifter och milestones för medborgare är ingen idé. Lyft istället nyttan.

IMCG bygger upp konsortier, skriver vinnande EU-ansökningar och leder ofta arbetspaket inom områden som exploitation, business models, IPRoch strategisk kommunikation.

Tycker du att det här var intressant? Läs även Första delen: EU-lingo – Ett språk som målgruppen inte förstår.