Finansering

1,5 miljarder till hållbara innovationsprojekt

2020-04-09

IMCG har en ledande position i Europa inom finansieringstjänster för organisationer med hållbarhetsfokus. Sammanlagt har företagets projektdesign- och finansieringsteam tillsammans med sina kunder utvecklat och vunnit innovationsprojekt till ett sammanlagt värde av över 1,5 miljarder kronor.

IMCGs mål kommer alltid att vara att skapa största möjliga ”impact” säger Magnus Andersson, en av IMCGs två grundare. Vi vill hjälpa våra kunder så att deras forskningsresultat och innovationer inom energi och hållbar stadsutveckling skapar maximal marknads och samhällsnytta.

Både EU och Sverige har under många år gett företag, akademi och offentlig verksamhet goda möjligheter till finansiering av forskning- och innovation, men att få tillgång till de finansieringsanslag som erbjuds är ett tidskrävande arbete och det finns alltid en risk att man får ett avslag på sin ansökan även om man ”gjort allt rätt”.

En konkurrenskraftig ansökan handlar om att först bygga en djup förståelse för hur den internationella finansieringsmiljön fungerar. – Magnus Andersson.

– Att designa ett projekt och formulera en konkurrenskraftig ansökan handlar om att först bygga en djup förståelse för hur den internationella finansieringsmiljön fungerar. Först då kan man fullt ut tolka en utlysning och förstå vad det är finansiären vill ha säger Magnus Andersson.

I de stora finansieringsprogrammen är konkurrensen knivskarp och du tävlar alltid med de starkaste och mest kompetenta konsortierna, de skickligaste forskarna och de bästa innovationsidéerna.

– Att beskriva sin innovation på ett bra sätt är bara ett hygienkrav, det gör tyvärr inte att du får finansiering säger Johan Emanuel, del av IMCGs finansieringsteam sedan snart tio år. -Du måste kunna beskriva nyttan som din innovation skapar för en hållbar tillväxt, visa hur den kan spridas, fungera och leva vidare i ett systemperspektiv och dessutom måste du leda i bevis att just din projektgrupp har bredden, uthålligheten och kompetensen att genomföra projektet enligt plan.

Tillsammans med kunder, svenska såväl som internationella företag, akademier och myndigheter har IMCGs experter har haft framgång inom en stor mängd utlysningar.

– Vi skapar finansieringsstrategier, genom en unik analysmodell, och matchar våra kunders verkliga utmaningar. Istället för att anpassa verkligheten efter utlysningen ser vi till att hitta rätt utlysning som stöttar den långsiktiga innovationsresan, säger Kamil Zajaczkowski, finansieringsexpert på IMCG.

Exempel på finansiärer som IMCG lyckats få finansiering ifrån är de stora europeiska programmen ERC, Horizon 2020, EIT Accelrator pilot, SME instrument, Climate KIC, Eurostars, LightHouse och InnoEnergy men företaget har även lyckats inom nationella och regionala utlysningar från Vinnova, Energimyndigheten, SI, VGR, Region Skåne, Tillväxtverket, Baltic Sea Region, South Balitc Program och NSR.

– Det är mer angeläget än någonsin att se över finansieringssituationen inför hösten och EU:s utlysningar öppnar kontinuerligt. Vill du veta mer om IMCG:s finansieringsarbete så är du välkommen att höra av dig direkt till någon av företagets finansieringsexperter, Johan.Emanuel@imcg.se, Kamil.Zajaczkowski@imcg.se, Magnus.Andersson@imcg.se,