Innovation

Inför Celsius Summit: Från demo till samhällsnytta

2019-09-18

IMCGs Magnus Andersson leder workshopen ”Facilitating the replication and scaling of demonstrators” under årets Celsius Summit i Bryssel 17-18 oktober. Där reder han ut vilka hinder som finns och hur man tar sig runt dem.

Celsius är den europeiska samarbetsnoden för europeiska städers omställning till CO2-neutrala uppvärmnings- och kylningssystem. Här delas teknisk, social och juridisk expertis för att generera hållbara innovationer för städers energiomställning.
Under två dagar i oktober samlas aktörer från hela Europa i Bryssel på Celsius Summit för att byta idéer och framgångsrika exempel på teknologier som leder till hållbara urbana energisystem.

Dialog mellan städer, finansiärer och teknologibärare
Magnus Andersson, expert inom projektfinansiering och affärsinnovation på IMCG, leder en workshop som tar sig an hur man skapar förutsättningar för dialog mellan finansiärer, städer och teknologibärare.

Enorma finansieringsmöjligheter
Något som är centralt för att ett demoprojekt ska nå hela vägen ut i samhället och göra nytta är finansiering, men för att få finansiering räcker det inte enbart med bra resultat och teknisk data.
– Det finns enorma finansieringsmöjligheter här, det gäller bara att veta hur man skapar rätt förutsättningar, säger Magnus Andersson.
Framför allt menar Magnus Andersson att för att resultaten från demoprojektet ska kunna skalas upp och klara sig på marknaden måste finansieringsmöjligheterna vara inräknade redan från början.

5 tips:

  • Se till att ha politiskt stöd för din lösning.
  • Ha en långsiktig plan för replikering och uppskalning av teknologin.
  • Fundera över vilka organisationer som kommer bli lämpliga att involvera efter att demoprojektet är slutfört.
  • Involvera experter inom relevant juridik.
  • Involvera experter inom att bygga affärsmodeller.

Välommen till Celsius Summit 17-18 oktober i Bryssel om du vill veta mer!