Kommunikation

Innovationer inom värme och kyla tar plats

2021-09-22

Pressmeddelande: Energiforsk och Celsius innovationskluster ska tillsammans, på uppdrag av Energimyndigheten, sköta den utåtriktade kommunikationen i forsknings- och innovationsprogrammet Termo – värme och kyla för framtidens energisystem, under minst två år.

Den nya kommunikationssatsningen kommer att öka kunskapen om Termo och programmets resultat och därigenom hjälpa nya innovationer att nå marknaden. Projekten i Termoprogrammet handlar till stor del om forskning och innovation som ska bidra till utvecklingen av framtidens värme- och kylalösningar och som också kan leda till kommersiella lösningar som främjar svensk export.

– Vi ser fram emot att kommunicera aktuella händelser inom Termo så att det blir lätt att ta till sig resultat och ny kunskap som vänder sig till alla i branschen – näringsliv, offentlig sektor och forskarvärlden, säger Catarina Jäderberg som är huvudprojektledare och kommunikationschef på Energiforsk.

En gemensam webbplats lanseras där bland annat resultat och nyheter lyfts fram. Nyhetsbrev anpassade till programmets olika intressenter skickas regelbundet, varvat med webbinarier och seminarier inom området.

– Energiforsks verksamhet ligger tidigare i innovationskedjan än Celsius. På så sätt täcker vi erfarenhets- och kompetensmässigt in hela kedjan från forskning, pilottester via implementering och uppskalning till marknadslösningar, säger Katrina Folland, Johanneberg Science Park och koordinator på Celsius innovationskluster som även har fokus på internationella nätverk, kunskapsspridning och synlighet.

Kommunikation är en central del för att lyckas med energiomställningen och värme-kyla-lösningar är oerhört viktiga att få med i den omställningen. Att gemensamt sprida kunskap och resultat från Termoprogrammet kommer ytterligare att fördjupa och effektivisera samarbetet och dra nytta av de olika klustrens särskilda kompetens och nätverk.

– IMCGs devis är ”ingen innovation utan kommunikation”, därför är vi riktigt glada över att bidra med strategisk kommunikation för Termo. Just att få verka för att kunskap och resultat kommer ut på marknaden, alltså skapar impact och nytta, är viktigt, säger Ulrika Wahlström, sälj- & marknadschef på IMCG.