Affärsutveckling

Webbinarium: Affärsmodeller för fastighetsbolag och energibolag

2021-02-01

Hur anpassar fastighetsbolag och energibolag sina affärsmodeller efter policys och regler för snabb tillväxt av hållbara erbjudanden till stadens invånare?
Torsdagen den 4:e februari modererar IMCG:s vd affärsmodeller för utrullning av nya mobilitets-tjänster.

I EU-projektet IRIS Smart Cities leder IMCG ett team av experter som hjälper städerna Göteborg, Utrecht och Nice att utveckla innovationssystem för att skapa omställning hos befintliga stadsutvecklingsaktörer.

Expertteamet fungerar som stöd för städerna i deras förändring till hållbara smarta städer där nya lösningar testas och kan ersätta gamla ohållbara lösningar på marknaden – med nya fungerande värdekedjor med flera aktörer. På sikt leder det till anpassade affärsmodeller och marknadstillväxt för nya innovativa företag. Teamet hjälper också städerna med att utforma policys och regler som skapar snabb tillväxt för de nya lösningarna.

Anmäl dig till webbinariet: Adapting your business model för successful upscale and replication, torsdagen den 4:e februari klockan 9 – 11. IRIS Workshop: Adapting you business model for successful upscale and replication | Iris Smart Cities

Under webbinariet finns det möjlighet att diskutera:

Hur passar nya erbjudanden in i befintliga produktsortiment?

Etablerade företag för fundera på hur deras nya erbjudande passar in i deras befintliga produktsortiment. Kan det bli otydligheter med vad man är för företag? Säljer man bilar eller säljer man mobilitetstjänster? Det mest utmanande är om det blir otydligt internt.

Fyra frågor att tänka på när man utvecklar sin affärsmodell:

  • Hur ser värdekedjan på den utvalda marknaden ut för den produkt/tjänst man vill erbjuda?
  • Finns det regler eller kommunala monopol (eller kommunal konkurrens) som stör tillväxt och lönsamhet?
  • Om marknaden är reglerad, vilken är den långsiktiga visionen för beslutsfattaren?
  • Kommer den visionen att stödja lönsamhet och tillväxt?

Städerna Utrecht, Göteborg och Nice projekt IRIS Smart Cities är ett av 18 projekt inom EU:s finanseringsprogram Smart Cities and Communities och det innebär fler än 100 deltagande stöder inom EU:s finansieringsprogram Smart Cities and Communities – SCC.

Vill du veta med om projektet?

Kontakta Jonas Norrman