Söka finansiering

Vi är experter på Horizon Europe, Vinnova och regionala medel att söka.

Söker du bidrag eller lån för att möjliggöra din organisations strategiska planer för hållbar omställning? Har du en ansökan som ej gått igenom? Låt oss titta på den så stärker vi upp den! Vi är experter på Horizon Europe, Vinnova och regionala medel att söka.

Hitta rätt finansiering

IMCG är specialiserade på att ge företag, forskningsinstitut och myndigheter en klar bild över vilken typ av finansiering som finns att söka. Vi ger en objektiv analys över de finansieringsstöd som bäst matchar ditt företags eller organisations behov och vad som krävs för att öka chanserna för att få sökta medel. Vi hjälper dig att hitta rätt finansiering som passar strategiskt bra för företaget – något som vi kallar för financial roadmap.

IMCG arbetar med större ansökningar inom EU-projekt och till Vinnova. IMCG har även ett stort nätverk av privata investerare. Vi värderar idéer, anskaffar kapital samt samlar in, analyserar och gör information tillgänglig för investerare i ett tidigt stadium.

Skriva ansökan

Vi hjälper dig att formulera och strukturera en konkurrenskraftig ansökan som ökar dina möjligheter. Av erfarenhet vet vi vad som utvärderas och hur ni ska formulera er så att ni sticker ut och överträffar förväntningarna. Vi ger dig information, praktiska verktyg och mallar som du kan använda direkt i din verksamhet.

Vet du redan vilken finansiering ditt företag eller organisation vill söka kan stötta dig i ditt skrivarbete. Vi kan också sköta hela ansökningsförfarandet och därigenom öka dina möjligheter markant för att vinna ansökan. Vår grad av involvering anpassas efter ert behov och tidigare erfarenhet av finansieringsansökningar.

Hitta rätt call

Det första steget för att få finansiering är att söka bland utlysningar för att se om någon av de kan passa ert projekt. IMCG hittar de ekonomiska resurserna som krävs för att förverkliga dina projekt.

Vi förstår värdet av goda idéer som skapar
förutsättningar för hållbara samhällen och företag. När ni anlitar oss får ni en engagerad aktör med lång erfarenhet inom finansiering.

Designa ansökan

IMCG har utvecklat en metod för att designa ansökningar. Den följer vanligtvis fem till sex olika arbetsströmmar beroende på vilken typ av ansökan det gäller. Det gäller allt ifrån att sätta projektmål (såväl tekniska som icke tekniska), arbeta igenom en projektbudget samt sätta ramverk inför projektutförande (arbetspaket).

Bilda konsortium

Med erfarenhet från tidigare EU projekt och vårt nätverk hjälper vi dig att definiera och hitta rätt partners för att bygga ett konsortium. Vi har lång erfarenhet av att bilda komplexa konsortium där företag, forskningsinstitut och myndigheter samarbetar för att få ökad utveckling och större marknadsgenomslag. Vi kan hjälpa till både med bildandet av konsortiet och axla projektledare- och koordinatorsrollerna som är så viktiga under projektets gång.

Ett konsortium är det samma som ett enkelt bolag, det vill säga en sammanslutning av aktörer som samverkar för ett visst ändamål. Det är alltså alltid de inblandade parterna som ansvarar utåt. Om alla parter är införstådda med detta kan det vara utmärkt med ett konsortium.

Ansökningar

Vi är experter på att skriva ansökningar och kan hjälpa dig med följande:

  • Horizon Europe
  • EIF – European innovation fund
  • JTF – Just Transition Fund
  • Tillväxtverket
  • VINNOVA
  • FORMAS
  • Eurostar
Kontakta Ulrika Wahlström, sälj- och markandschef om du vill veta mer

Telefon: 0766 – 36 53 06