Affärsutveckling

Vi når personerna du drömmer om att få tag på

Kombinationen av vår kompetens och vårt internationella nätverk gör oss till en unik partner inom expertrådgivning. Vi sammanför människor och förser din organisation med ett team som under vår ledning arbetar efter dina specifika förutsättningar och tidsramar.

Fråga någon som vet

I vårt nätverk finns ansvariga inom FN, nobelpristagare, världskända professorer och globala företagschefer. Tillsammans med våra externa experter tillför IMCG:s personal kompetens inom till exempel smarta städer, miljöteknik, affärsutveckling och innovation.

IMCG erbjuder även intern expertkompetens inom strategisk omvärldsbevakning. Vi djupanalyserar information för att skönja trender, skapa strategier och poängtera framtidsscenarier.

Styrkan ligger i nätverket

Vårt nätverk ger tillgång till specialister från hela världen. Vi kan snabbt skapa samarbeten och erbjuda information och forskningsresultat från över 3000 experter.

Kombinationen av vår interna kompetens och vårt internationella nätverk gör oss till en unik partner inom expertrådgivning.

Affärsmodellering

Att kunna erbjuda högteknologiska lösningar som matchar marknadens behov leder inte automatiskt till affärsmöjligheter. Vi bygger upp gränssnittet mellan de som kan leverera och de som kanske ännu inte förstår vilken innovation som bäst matchar deras behov.

Vi vägleder aktörer som arbetar med smarta städer och hjälper dem i deras digitala förändringsarbete inom områden som mobilitet, energieffektivitet och hållbarhet. När vi jobbar i EU-finansierade projekt har vi alltid fokus på att nå ut på marknaden med innovationerna som skapas. Som projektledare skapar vi förutsättningar för att de tekniska lösningar som testas och demonstreras i projekten når marknaden och ger avtryck på samhället.

Workshop om affärsmodell
I den smarta staden erbjuder fastighetsägaren plötsligt de boende eller kontorshyresgästerna mobilitetstjänster. Hur ser den nya affärsmodellen ut? IMCG jobbar med att titta på den nya affärsmodellens värdekedja. Vi gör det i workshops tillsammans med dig och dina leverantörer, kunder och användare.

Innovationsledning

Vi vägleder dig som arbetar med smarta städer och hjälper dig i din organisations digitala förändringsarbete inom områden som mobilitet, energieffektivitet och hållbarhet.

Coachning – Nå ut på marknaden med ny teknik/ny hållbar lösning
Just nu utvecklas en rad nya lösningar inom mobilitet, energieffektivitet och öppna data. Är du en sådan leverantör så kanske du redan har sett hur svårt det är att positionera dig på marknaden. IMCG hjälper dig att identifiera ditt unika erbjudande och de svagheter du måste stärka för att nå ut på marknaden.

Workshop – det här behöver du tänka på när du utvecklar en tjänst/produkt/lösning tillsammans med andra organisationer/företag
I innovativa samverkansprojekt är resultatet något annat än det som var och en av parterna gick in med i projektet. Vem har rätt att sälja resultatet på marknaden? IMCG coachar och tipsar om hur du ska tänka för att slutresultatet av projektet ska komma marknaden till gagn.

Organisationsutveckling

Verksamhets- & Affärsutveckling
Dagens samhällsutmaningar gör det viktigt att marknaden snabbt tar till sig nya innovationer. Vi erbjuder konsulttjänster för att bistå företag och offentliga aktörer att inkludera innovativa lösningar i sin verksamhet.

Styrelse- & Ledningsstöd
IMCG leder förändringsprocesser. Vi stödjer din ledningsgrupp eller din styrelse när ni behöver anpassa er affärsstrategi och era medarbetare till en digitaliserad verklighet.