Verksamhetsutveckling

Genomför förändring med fokus på tydlig effekt för verksamheten

Samhällets utmaningar inom klimat och hållbarhet gör det extra viktigt med förändring och nya bättre lösningar.
Vi erbjuder konsulttjänster för att bistå företag och offentliga aktörer att förändra sina affärsmodeller och inkludera innovativa lösningar i sin verksamhet.

Innovationsledning

IMCG leder innovationsarbetet i EU-projekt för att skapa nytta och se till att projektresultaten kommer marknaden till gagn. Det gör vi bland annat genom att skapa en acceptans inom industrin och utveckla affärsmodeller som står livskraftiga efter projekttidens slut.

Vi hjälper individuella företag, som är riktigt duktiga på teknik och utveckling av hållbara lösningar, att förstå vad som krävs för att nå ut på marknaden. Det är det vi kallar ”market impact”.

Verksamhetsutveckling

Vi stöttar kunder i genomförande av deras affärs- och innovationsprojekt med fokus på en framgångsrik implementering i deras erbjudande till sina kunder. Det kan vara helt nya produkter och tjänster. Det kan också vara produkter och tjänster baserad på nya leverantörer eller kundgränssnitt.

Styrelse- och ledningsstöd

IMCG leder förändringsprocesser. Vi stödjer ledningar och styrelser som behöver anpassa sina affärsstrategier och sina medarbetare till en digitaliserad verklighet. Vi vägleder aktörer som arbetar med smarta städer och hjälper dem i deras digitala förändringsarbete inom områden som mobilitet, energieffektivitet och hållbarhet. Ny teknik kan bidra till ett hållbart samhälle. Dagens samhällsutmaningar gör det viktigt att marknaden snabbt tar till sig nya innovationer.

Genomgång av affärsmodell och uppdatering av affärsplan

IMCG hjälper många kunder med förändringsledning och verksamhetsutveckling inför nästa år. Vi gör en omvärldsanalys och med denna som grund går kunden och vi igenom affärsmodellen och läggar en strategi gör nästa år. Baserat på strategin uppdateras sen affärsplanen med identifierade förändringsförslag.  Att kontinuerligt utveckla sin affärsmodell är en nödvändighet. Förändringsförmåga och anpassning till nya förutsättningar är en utmaning för alla verksamheter, men också en process gör vissa till vinnare och andra till förlorare.