Kommunikation

Ingen innovation utan kommunikation

IMCG, Impact Management Consulting Group, är specialister på strategisk kommunikation i både sociala kanaler och traditionell media. Vi vet vad en nyhet är och skapar intressant innehåll som vi sprider både i Sverige och utomlands, på svenska och engelska. IMCG agerar motor i ert kommunikationsarbete. Vi fyller er hemsida och sociala medier med ett kontinuerligt flöde av relevanta nyheter och säkerställer att bilden av er stämmer överens med organisationens kärnvärden.

PROJEKTKOMMUNIKATION

Ingen innovation utan kommunikation. Vi ökar sannolikheten för ditt utvecklings- och innovationsprojekt att lyckas genom att berätta om de värden som skapas i projektet från dag ett. Våra metoder får projektaktörerna att samverka och vara delaktiga i kommunikationsarbetet. Vi producerar nyheter och innehåll som kan publiceras både externt och i aktörernas kanaler – allt för att maximera spridningen och skapa kännedom som hjälper projektet att nå framgång.

FILMPRODUKTION

Video är ett kraftfullt verktyg för att nå igenom bruset med ett budskap. Det är tydligt, engagerande och lätt att ta till sig. Video sprids dessutom bättre på nätet än text och bild. Allt fler företag och organisationer vill dra nytta av den kraften.

  • Proffsiga presentationsfilmer om verksamheten som lyfter fram era kärnvärden och framgångshistorier
  • Kortare nyhetsreportage som skapar uppmärksamhet kring era evenemang
  • Videokampanjer i sociala medier som får människor att gilla, dela och sprida kännedom om er

Dessutom ger IMCG en populär videoutbildning och en inspirerande workshop som lär era medarbetare att filma, så att ni själva kan öka er synlighet på lång sikt. Vi hjälper er också att lägga upp strategier för vad som blir bra videonyheter i er verksamhet och visar hur ni ger dem maximalt genomslag.

Nyhetsbrev

Vi skriver och producerar ert nyhetsbrev. Vi kan leverera enstaka artiklar eller ta hand om hela produktionen. Från idé, text och bild till layout och utskick.
IMCG tar fram rutiner för att hitta nyheter i komplexa organisationer på ett tidseffektivt sätt. Vi identifierar nyckelpersoner att intervjua och håller intresset levande före, under och efter viktiga händelser. Vi använder text, bild och film i nyhetsbreven och stöttar era anställda eller projektdeltagare att rapportera om intressanta skeenden.

IMCG använder hela bredden av vår kommunikationsexpertis: hemsidor, sociala medier, film, bearbetning av traditionell media och produktion av relevant och intressant innehåll i alla kanaler där målgruppen för projektet finns.

RELATERADE INLÄGG

Alla artiklar