Hållbar affärsutveckling

Vi är experter på att framtidssäkra affärsmodeller och förankra nya arbetssätt.

Befinner ni er i en omställning eller utveckling? Vi coachar för att nå dit och tar din befintliga affärsmodell samt anpassar den för de nya förutsättningarna. Vi konkretiserar vad som behövs internt, i den egna organisationen, och externt i er nya värdekedja för att tydliggöra vad som krävs för att framtidssäkra er innovation.

Utveckling och årlig uppdatering av affärsmodell

Är du intresserad av att stärka upp ditt företags arbete kring nya affärsmodeller, nya affärsvärdekedjor, innovation management eller kanske möjligheter till EU-finansiering av innovativt projekt? Eller vill du få hjälp att skanna marknaden på vad som redan gjorts inom ett visst område?

Att kunna erbjuda högteknologiska lösningar som matchar marknadens behov leder inte automatiskt till affärsmöjligheter. Vi bygger upp gränssnittet mellan de som kan leverera och de som kanske ännu inte förstår vilken innovation som bäst matchar deras behov.

Vi vägleder aktörer som arbetar med smarta städer och hjälper dem i deras digitala förändringsarbete inom områden som mobilitet, energieffektivitet och hållbarhet. När vi jobbar i EU-finansierade projekt har vi alltid fokus på att nå ut på marknaden med innovationerna som skapas. Som projektledare skapar vi förutsättningar för att de tekniska lösningar som testas och demonstreras i projekten når marknaden och ger avtryck på samhället.

Workshop om affärsmodell

Hur ser den nya affärsmodellen ut? IMCG jobbar med att titta på den nya affärsmodellens värdekedja. Vi gör det i workshops tillsammans med dig och dina leverantörer, kunder och användare.

Organisationsutveckling

IMCG utvecklar processer och förslag på hur arbetet kring team, affärserbjudande och kommunikation kan drivas vid ett samverkansinitiativ inom organisationen – där flera avdelningar ska arbeta tillsammans.

Vi faciliterar workshops, levererar strategidokument med tydliga riktlinjer och guidelines för verksamhetsledare och arbetsgrupp att följa. Vi fungerar även som bollplank för ansvariga personer på olika nivåer inom organisationen samt var tillgängliga under implementering.

Omvärldsanalys och omvärldsbevakning

Att kontinuerligt utveckla sin affärsmodell är en nödvändighet. Vi hjälper många kunder med förändringsledning och verksamhetsutveckling. IMCG gör en omvärldsanalys och med denna som grund går kunden och vi igenom affärsmodellen och läggar en strategi gör nästa år. Baserat på strategin uppdateras sen affärsplanen med identifierade förändringsförslag. Förändringsförmåga och anpassning till nya förutsättningar är en utmaning för alla verksamheter, en process gör vissa till vinnare och andra till förlorare.

IMCG jobbar med städer, energibolag, fastighetsbolag, akademi, industri och innovativa små- och medelstora företag över hela Europa. I och med att vi jobbar med så många olika typer av lösningar för smarta och hållbara samhällen (energi, mobilitet, öppna data mm) får vi också fördjupad kunskap om vilken typ av teknik som kommer ut eller som är på väg ut på marknaden. Vi håller ofta kunskapsöverföringsmöten om precis detta för våra kunder. Det är ett uppskattat möte som ger en inblick i vår omvärldsbevakning.

Kontakta Ulrika Wahlström, sälj- och markandschef om du vill veta mer

Telefon: 0766 – 36 53 06