Våra tjänster

Vi möjliggör ert förändringsarbete i tre steg. Finansiering av projekt för kunskapsinsamling, affärsbeslut för en tydlig fortsättning samt genomförande av verksamhetsutveckling.

 

Projektutveckling

IMCG är en av Europas mest framstående projektutvecklare och partner inom EUs forsknings- och innovationsprogram. IMCG fyller en viktig funktion för våra kunder med att utvecklat både konsortier och projekt samt lett framgångsrika ansökningar för bidragsfinansiering av projekten från nationella och europeiska myndigheter. IMCG har också fungerat som projektstöd och expertresurs genom hela projektet.

Projekten har skapat möjlighet för våra kunder att tillsammans med leverantörer och kunder, forskare och myndigheter tillsamman undersöka hur man kan skapa förutsättningar för en marknad för nya hållbara lösningar. Läs mer om våra tjänster för projektutveckling: Projektfinansiering, Projektstöd och Kommunikation.

Läs mer

Affärsutveckling

Jönköping Energi gav IMCG bäst betyg av de upphandlade managementkonsulterna inom området “Ledning, styrning och affärsutveckling” i sin senaste ramavtalsupphandling. IMCG fyller en viktig funktion för våra kunder och erbjuder metoder för att identifiera lösningar och resultat från genomförda samverkansprojekt som tar deras verksamhet framåt. Vi bistår våra kunder i processen att utveckla en tydlig affärsplan samt att förankra den i organisationen. Läs mer om våra tjänster för affärsutveckling:  Strategirådgivning, Affärsmodellering och Organisationsutveckling.

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling så att resultaten från affärsutvecklingsprojekten växer vidare inom den egna verksamheten och skapar bestående förändring. IMCG fyller en viktig funktion som ett långsiktigt stöd för verksamhetsutveckling för våra kunder och en lyckad implementering av de nya lösningarna.

Ofta genomförs verksamhetsutvecklingen som ett internt projekt, IMCG hjälper också till där flera kunder och leverantörer samverkar kring verksamhetsutveckling med finansiering från mjuka lån. Läs mer om våra tjänster för verksamhetsutveckling: Projektfinansiering, Kommunikation, Förändringsarbete och Organisationsutveckling.

Läs mer