Söka finansiering

Söker du bidrag eller lån för att möjliggöra din organisations strategiska planer för hållbar omställning? Har du en ansökan som ej gått igenom? Låt oss titta på den så stärker vi upp den! Vi är experter på Horizon Europe, Vinnova och regionala medel att söka.

Läs mer

stöd i EU projekt

Koordinerar du ett EU-projekt eller leder du ett arbetspaket i ett projekt? Låt oss hjälpa dig med allt från amendments, exploitation, IPR, communication, dissemination och innovation management.

Läs mer

Hållbar affärsutveckling

Är du ansvarig för att utveckla er affär så att den lever upp till klimatmålen? Vi är experter på att framtidssäkra affärsmodeller och förankra nya arbetssätt i den egna organisationen.

Läs mer